TERMENI SI CONDIȚII

Compania noastră oferă servicii de redactare și depunere online a documentelor la Registrul Comerțului.

Compania Noastră se ocupă de redactarea actelor necesare pentru înființarea oricărui tip de firmă și pentru orice procedură de competența Registrului Comerțului. După ce documentele sunt redactate, Compania Noastră le va depune online la Registrul Comerțului competent pentru soluționarea dosarului și va obține documentele finale, inclusiv cele necesare pentru înființarea firmelor sau pentru fiecare operațiune specifică.

În mod concret, Compania Noastră va redacta actele necesare în funcție de informațiile primite de la client, apoi le va depune la Registrul Comerțului cu împuternicirea clientului, cu condiția ca acesta să fi achitat costul serviciului.

Termenul pentru înființarea unei firme sau pentru efectuarea unei modificări este de cel mult 5 zile lucrătoare, dar acest termen poate fi depășit în funcție de promptitudinea cu care clientul furnizează documentele semnate. Cu toate acestea, Compania Noastră nu își asumă răspunderea pentru eventuale depășiri ale termenului. Compania Noastră va depune eforturi pentru a soluționa orice observații făcute de autoritățile responsabile, dar nu garantează rezolvarea acestora dacă clientul are antecedente fiscale sau judiciare sau alte probleme care pot afecta furnizarea serviciului solicitat. Clientul are obligația să comunice aceste aspecte în prealabil, iar dacă nu le comunică își asumă riscul insuccesului.

Toate serviciile de pe site sunt prestate în funcție de informațiile furnizate de client prin orice mijloc (telefon, chat, e-mail). Clientul își asumă răspunderea civilă și penală pentru corectitudinea acestor informații.

Clientul va primi documentele și este responsabil să le semneze personal. Avertizăm clienții că falsificarea semnăturii constituie infracțiune conform Codului Penal, articolul 320 alineatul 1 și articolul 322 alineatul 1 și că se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Toate elementele conținute pe site-ul nostru, inclusiv logo-ul, imaginile și altele asemenea, reprezintă exclusiva proprietate a Companiei Noastre, care își rezervă toate drepturile obținute direct sau indirect în acest sens.

Este strict interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea sau alterarea conținutului de pe site, fie că este vorba de un client sau de un utilizator.